วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพศาลเจ้าแม่เบิกไพร จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ศาลเจ้าแม่เบิกไพร จังหวัดราชบุรี
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 168-169 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพพระแท่นดงรัง จังหวัดราชบุรี จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 166-167 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพพระปรางวัดน่าพระธาตุ จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 164-165 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพสพาน จุฬาลงกรณ์ จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 144-145 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพการทอผ้าของลาวโซ่ง จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

การทอผ้าของพวกลาวโซ่ง
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 132-133 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพการเผาถ่าน จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

การเผาถ่าน
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 128-129 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพการทำปูนขาว จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

การทำปูนขาว ที่จังหวัดราชบุรี
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 120-121 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพหลักเมือง จังหวัดราชบุรี จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 28-29 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพทุ่งเขางู จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 152-153 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468
อ่านต่อ >>

ภาพรัชกาลที่ 6 จากสมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

อ่านต่อ >>

ภาพชุดชาวเกรี่ยงจาก สมุดราชบุรี (พ.ศ.2468)

ชายชาวเกรี่ยง  มณฑลราชบุรี
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 12-13 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468

หญิงชาวเกรี่ยง  มณฑลราชบุรี
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 16-17 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468

ชาวเกรี่ยง มณฑลราชบุรี
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 20-21 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468

ระบำเกรี่ยง
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 22-23 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468

การฟ้อนรำของชาวเกรี่ยง
ภาพนี้แทรกระหว่างหน้า 24-25 ในสมุดราชบุรี ฉบับพิมพ์ พ.ศ.2468 
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายพระปรางค์วัดมหาธาตุ สมัยรัชกาลที่ 6


ภาพถ่ายพระปรางค์วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 6
(ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
อ่านต่อ >>

ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม (ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2503)


อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2503

ที่มาของภาพ
มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 88)
อ่านต่อ >>

สนามหญ้า พ.ศ.2508 (ภาพสี)


"อาลูน" ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชหัตเลขาบรรยายถึง
ในการเสด็จประพาสเมืองราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2452
ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "สนามหญ้า" ถ่ายเป็น ส.ค.ส.เมื่อปี 2508

ที่มาของภาพ
มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 116)
อ่านต่อ >>