วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ริมฝั่งแม่กลองหน้าเมืองราชบุรี

ที่มา : ร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ตรีอักษร  ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: