วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) พ.ศ.2478

รงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ราชบุรี  ติดกับวัดเขาวัง จ.ราชบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2478 โดยขุนช่วง บุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) เป็นผู้บริจาคเงิน อุทิศส่วนกุศลให้ นางแสง ช่วงสุวนิช เปิดสอนชั้น ป.1-4 โดยมีนายชิต นราศรี เป็นครูใหญ่ท่านแรก

ในภาพนี้  เป็นภาพโรงเรียนแสงช่วงสุวนิช ที่คุณแฉล้ม  ช่วงสุวนิช ส่งให้คุณรวยฯ ไว้ดูเล่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2478 ซึ่งผมไม่ทราบว่าทั้งสองท่านนี้ เกี่ยวดองกับขุนช่วง บุรการ (แอบ ช่วงสุวนิช) ในทางใด


โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  เมื่อ พ.ศ.2478


ข้อความที่เขียนไว้ด้านหลังภาพ
อ่านต่อ >>