วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารเฉลิมราช"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารเฉลิมราช" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 ณ โรงพยาลแม่และเด็ก ราชบุรี (ปัจจุบันคือ โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)ศูนย์อนามัยที่  4 ราชบุรี ต้องการตามหาเด็กที่ก้มกราบพระบาทในภาพ
หากใครรู้จัก หรือทราบว่าเป็นใครกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จะได้จัดทำเป็นประวัติสำคัญต่อไป อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การทำเหมืองแร่ดีบุกที่ อ.สวนผึ้ง

การทำเหมืองแร่ดีบุก อำเภอสวนผึ้งในอดีต แรงน้ำจากกระบอกฉีดจะพังทลายชั้นดินหินแร่
แล้วถูกสูบส่งขึ้นหัวรางแร่ น้ำและตะกอนดินทรายจะไหลลงท้ายราง


น้ำพัดหินดินทรายไหลไปตามความลาดของรางแร่ เหลือเม็ดแร่ดีบุกตกหนักบนพื้นราง
น้ำท้ายรางถูกกักเก็บใช้งานอีกหลายครั้ง โบราณวัตถุต่างๆ จึงพบจากการทำเหมืองแร่


เหมืองแร่บางแห่งอยู่ไกลแหล่งน้ำมาก ต้องวางท่อเหล็กสูบน้ำส่งมา
เพื่อฉีดพังทลายชั้นดินจนถึงชั้นดินกะสะที่มีแร่ดีบุก ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับที่พบเครื่องมือหินชนิดต่างๆ

ที่มา :
สุรินทร์ เหลือลมัย. (2550). โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี". สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (หน้า 3-5)

อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หอนาฬิกาหรือสนามหญ้า (ภาพถ่าย ส.ค.ส.2508)

หอนาฬิกาหรือสนามหญ้า (ภาพถ่าย ส.ค.ส.2508)
ที่มา : ยนต์ ชุ่มจิต. (2547).ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. (หน้า 74)

อ่านต่อ >>