วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วัดนักบุญยอแซฟ พ.ศ.2478

วัดนักบุญยอแซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สร้างใน พ.ศ.2478
อ่านต่อ >>

ภาพวาดขุนอนุศาสตร์ประชากร


รูปวาดขุนอนุศาสตร์ประชากร (นายเล้ง  ซุ่นทรัพย์)
เจ้าของตลาดคุ้งพยอมคนแรก
อ่านต่อ >>

ภาพถ่ายคนไทย ต.บ้านกล้วย

ภาพถ่ายคนไทย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
อ่านต่อ >>

ภาพชุดนาคชาวมอญ

ชุดนาคที่ชาวมอญนิยมแต่งให้สวยงาม
เลียนแบบเจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) ก่อนออกผนวช
อ่านต่อ >>

โรงเรียนวัดม่วง (หลังแรก) พ.ศ.2465


ภาพโรงเรียนหลังแรกที่พระครูไชยคีรีศรีสวัสดิ์ (หลวงปู่เข็ม)
ชวนชาวบ้านกับทางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2465
ใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดม่วง (ศรีประชา)
เป็นโรงเรียนหลังแรกที่ใช้เรียนแทนศาลาวัด
แต่ถูกรื้อทิ้งลงเมื่อปี พ.ศ.2520 แล้วสร้างโรงเรียนหลังใหม่ขึ้น
อ่านต่อ >>

ภาพถ่ายงานศพหลวงปู่เข็ม วัดม่วง


งานศพหลวงปู่เข็ม  ที่วัดม่วง พ.ศ.2476

รายชื่อพระอาจารย์ต่างๆ เรียงจากขวาไปซ้าย (นั่ง)
 1. พระครมูล (วัดหนองปลาหมอ)
 2. พระครูหลวงปู่ศร (วัดบัวงาม)
 3. พระอาจารย์เปีย (วัดบ้านหม้อ)
 4. พระครูหลวงปู่กล่อม (วัดขนอน)
 5. หลวงปู่เหี้ยน (วัดม่วง)
 6. อาจารย์จู (วัดท่าผา)
แถวยืนเรียงจากขวาไปซ้าย
 1. พระใหม่
 2. พระอาจารย์ดวง
 3. อาจารย์โต๊ะ (วัดท่าผา)
 4. เจ้าคณะอำเภอเก่าอาจารย์ผัน
 5. อาจารย์โวะ
 6. อาจารย์นาค (วัดตาล)
 7. กำนันจิ๋ว
 8. พระใหม่
 9. กำนันเติม กรดเครือ
อ่านต่อ >>

ภาพถ่ายหลวงปู่เข็ม วัดม่วงกับบรรดาลูกศิษย์

ภาพถ่ายหลวงปู่เข็ม (องค์กลางแถวนั่ง)
กับหลวงปู่ปากกิเลน (องค์ที่ 2 จากขวานั่งติดกับหลวงปู่เข็ม)
อาจารย์โวะ (แถวนั่งขวาสุด)
กับบรรดาลูกศิษย์

อ่านต่อ >>

ภาพปูนปั้นนักดนตรีหญิง

ภาพปูนปั้นนักดนตรีหญิง สมัยทวารวดีที่คูบัว
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภาพวาดพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) ฝีพระหัตถ์ ร.6

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค)
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง “ราชบุระมณฑล”

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค)

ที่มา :
Pongphun Chaigul. (2552). คุณตาทวดของผม พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค). [Online]. Available : http://pongphun.wordpress.com/2009/04/23. [2553.สิงหาคม 22].
อ่านต่อ >>