วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ส.ค.ส.ราชบุรี พ.ศ.2496

ส.ค.ส.ขอบหยัก พ.ศ.2496 มีคำบรรยายข้างหลังว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2495
(มองจากบนถนนรถไฟ ตอนอุมงค์ สะพานราชานุเคราะห์

ไปทางวัดศรีสุริยวงศ์)"
ส.ค.ส.ขอบหยัก พ.ศ.2496 ชุดน้ำท่วมราชบุรี ด้านหลังมีคำบรรยายว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2495 (มองจากสนามหญ้าไปทางศาล
เห็นหอประชาสัมพันธ์เมื่อยังไม่ได้ต่อหอนาฬิกาข้างบน)"
ภาพจากตระกูลหงษ์ทอง
ที่มาของภาพ
เอนก นาวิกมูล. (2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
อ่านต่อ >>

ภาพชุดน้ำท่วมราชบุรี พ.ศ.2495

ภาพถ่ายขอบหยักชุดน้ำท่วมราชบุรี พ.ศ.2495 มีคำบรรยายข้างหลังว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อ 23 ตุลาคม 2495 (มองจากโรงแรม 3 ชั้นไปทางอำเภอ)"
ภาพจากตระกูลหงษ์ทอง
สามล้อลุยน้ำ ภาพถ่ายขอบหยักชุดน้ำท่วมราชบุรี พ.ศ.2495
มีคำบรรยายหลังภาพว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อ 23 ตุลาคม 2495 (ตอนสี่แยกจะไปวิก มีทั้งเรือทั้งรถ
อุ๊ย! ว้าย! รถสามล้อจะมาชนเรือแน่ะค่ะ) "
ภาพจากตระกูลหงษ์ทอง
น้ำท่วมราชบุรี โปสการ์ดขอบหยัก ข้างหลังมีคำบรรยายว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อ 23 ตุลาคม 2495 (บนถนนหน้าอำเภอน้ำแค่เขา
พายเรือได้สบาย"
น้ำท่วมราชบุรี โปสการ์ดขอบหยัก ข้างหลังมีคำบรรยายว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อ 23 ตุลาคม 2495 (ถนนหน้าอำเภอ น้ำเท่าเขา
มองจากมุมร้านหมอกู่หน้าอู่จีระศักดิ์ไปทางโรงแรมสามาชั้น)"
น้ำท่วมราชบุรี โปสการ์ดขอบหยัก ข้างหลังมีคำบรรยายว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อ 23 ตุลาคม 2495 (บริเวณสนามหญ้าหน้าสถานีตำรวจ)
อู้ฮู! น้ำเจิ่งไปหมด อ้อ,เรือจ้าง! จะพาคุณตุ้มไปเที่ยวเขาวัง คิดกี่บามคะ?"
น้ำท่วมราชบุรี โปสการ์ดขอบหยัก ข้างหลังมีคำบรรยายว่า
"น้ำท่วมราชบุรีเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2495 (มองจากโรงแรม 3 ชั้น
ทางไปโรงแรมไท้กี่) เฮ้อ! ในร้านน้ำก็ท่วมเท่าเขา บนถนนก็ใช้ได้ทั้งรถทั้งเรือ
ถ้าน้ำขึ้นมากกว่านี้ เห็นจะต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านล่ะนะ"


ที่มาของภาพ
เอนก นาวิกมูล. (2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
อ่านต่อ >>

ภาพชุดสะพานจุฬาลงกรณ์

ตัวเมืองราชบุรีถ่ายจากเครื่องบิน ภาพถ่ายขอบหยักยุค 2490
เห็นสะพานจุฬาลงกรณ์สำหรับรถไฟ ทางซ้ายเป็นตัวเมืองราชบุรี
ทางขวาคือค่ายภาณุรังษี เห็นเพียงเล็กน้อย
ภาพจากตระกูลหงษ์ทอง
ภาพถ่ายขอบหยักยุค 2490
เห็นสะพานจุฬาลงกรณ์สำหรับรถไฟ
ภาพจากตระกูลหงษ์ทอง

สะพานจุฬาลงกรณ์


สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์
ภาพจากหนังสือจดหมายเหตุแสงอรุณ แมคเอซินวัฒนาวิทยา
หรือจดหมายเหตุแสงอรุณ ฉบับธันวาคม ร.ศ.126 พ.ศ.2450
ห้องสมุดศรัณย์  ทองปาน

สะพานจุฬาลงกรณ์

ที่มาของภาพ
เอนก นาวิกมูล.(2551). หมอสูน คนดี. กรุงเทพฯ : แสงดาว.
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2501

ศาลจังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2501
อาคารศาลจังหวัดราชบุรีเปิดทำการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2501 และได้ทำพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดราชบุรีหลังใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นวันชาติเดิม ขณะนั้นมีนายวิริยะ เกิดศิริ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายกำธร พันธุลาภ เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาข้อมูลและภาพ
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย. (2553). ประวัติศาลราชบุรี. [Online]. Available :
http://www.museum.coj.go.th/court/rachaburi.html. [2554 มกราคม 16 ].
อ่านต่อ >>

ศาลจังหวัดราชบุรี ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)

ศาลมณฑลราชบุรี
ภาพจากหนังสือจอดหมายเหตุแสงอรุณ แมคเอซิน วัฒนาวิทยา
ฉบับธันวาคม ร.ศ.126 พ.ศ.2450
ภาพจากห้องสมุดศรัณย์ ทองปาน

ศาลจังหวัดราชบุรี ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)
อาคารศาลจังหวัดราชบุรีเดิมตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นอาคารตึกก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรุ่นเก่า สร้างมาตั้งแต่ ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) สมัยหลวงศรีสัตยารักษ์ (ห้าว วิระศิริ) เป็นอธิบดีผู้พิพากษาและเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาข้อมูลและภาพ
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย. (2553). ประวัติศาลราชบุรี.  [Online]. Available :
http://www.museum.coj.go.th/court/rachaburi.html. [2554 มกราคม 16 ].
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาพนักเรียนเก่าบ้านโป่ง


2 ภาพนี้ไม่ทราบว่านำมาจากไหน จำไม่ได้จริงๆ ครับ
แต่ทราบว่าเป็นภาพเก่าของ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ใครทราบด้วยเพิ่มความคิดเห็นไว้ช่วงท้ายบทความนี้ด้วยนะครับ
อ่านต่อ >>

ภาพ 2 รัชกาล

พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระปรมาภิไธย ร.6 
21 ก.ย.2456 หมายถึงวันที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิด
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ที่มา : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
อ่านต่อ >>

ชุดภาพเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


ที่มา : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
อ่านต่อ >>