วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

น้ำท่วมวัดศรีสุริยวงศ์


อ่านต่อ >>

ริมน้ำเขาวังราชบุรี


อ่านต่อ >>

โรงเรียนดรุณาราชบุรี


อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สะพานจุฬาลงกรณ์


อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สะพานจุฬาลงกรณ์

ภาพสะพานจุฬาลงกรณ์

อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ยุวชนทหาร หน้า รร.เบญจมฯ


อ่านต่อ >>

เปิดสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์


อ่านต่อ >>

รัชกาลที่ 5 เปิดสะพานจุฬาลงกรณ์


อ่านต่อ >>

พิธีเปิดสถานีรถไฟราชบุรี


อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สี่แยกสะพานดำ

ภาพบริเวณสี่แยกสะพานดำ ถ่ายจากทางรถไฟ
ที่มา : ส่งต่อมา ไม่ทราบเจ้าของ
อ่านต่อ >>

สนามหญ้าเมื่อครั้งยังไม่มีหอนาฬิกา

ภายถ่ายสนามหญ้า เมื่อครั้งยังไม่หอนาฬิกา
ที่มา : ส่งต่อกันมา ไม่ทราบเจ้าของ
อ่านต่อ >>

เปิดทางรถไฟ สถานีราชบุรี


อ่านต่อ >>

ท่าเรือเทศบาล

บริเวณริมน้ำ ท่าเรือเทศบาล น่าจะถ่ายจากบนสะพานรถไฟ
ที่มา : ส่งต่อกันมา ไม่ทราบเจ้าของ
อ่านต่อ >>

สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์

ภาพสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ สันนิษฐานว่าถ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ในขณะนั้นยังไม่มีสะพานรถยนต์
ที่มาของภาพ : ส่งต่อๆ กันมา ไม่ทราบเจ้าของ
อ่านต่อ >>