วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระครูโสภณรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนตูม และคณะกรรมการวัด  เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระพุทธสิหิงค์ เพื่อนำไปประดิษฐานที่วิหารวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์  ภายหลังจากนายนารถ  มนตเสวี ประธานกรรมการจัดงานเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์ และสร้างพระอุโบสถ กราบบังคมทูลรายงานการสร้างวิหารพระพุทธสิหิงค์แล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อวิหารพระพุทธสิหิงค์  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับในศาลาสหทัยศาลา

ประธานกรรมการกราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินสร้างพระอุโบสถ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกของวัด  หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ อยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับผู้ที่มาเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด 

ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร มีข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และคณะกรรมการสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินที่เหลือจากการซื้อเครื่องบินทำฝนเทียมด้วย

อนึ่ง ได้ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถวัดดอนตูม และได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ไว้ที่หน้าบันวิหารด้วย  
   


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิหารพระพุทธสิหิงค์   วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2515


พระพุทธสิหิงค์ วัดดอนตูม


อุโบสถวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมพระพุทธสิหิงค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสิงหิงค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินลงจากวิหารพระพุทธสิงหิงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสกับพระครูโสภณรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนตูม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณวัดดอนตูม


*********************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น: