วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทิ้งระเบิดที่ประตูน้ำบางนกแขวก

มื่อปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้ทิ้งระเบิดบริเวณประตูน้ำบางนกแขวก ซึ่งจะมีเรือมาจอดรอเพื่อผ่านเข้าคลองดำเนินสะดวก ล่องไปยังแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง  การทิ้งระเบิดครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดเส้นทางถอนกำลังของกองทัพญี่ปุ่น เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2488 โดยเครื่องบิน B-24 จากหน่วยบินที่ 356 หลังจากที่ทำลายสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ (12 ก.พ.2488) ที่  อ.เมือง จ.ราชบุรี แล้ว


ภาพการทิ้งระเบิดประตูน้ำบางนกแขวก


ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth 

ที่มาข้อมูลและภาพ
hidetopat. (2557).ภาพการโจมตีทางอากาศของสัมพันธมิตร ในประเทศไทย.
.[Online]. Available :https://pantip.com/topic/31885621. [2561 มิถุนายน 13 ].

ไม่มีความคิดเห็น: