วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 เสด็จพระราชดำเนิน วัดถ้ำสิงห์โตทอง

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรพระประธาน ตัดลูกนิมิต  ฉลองรูปเหมือนพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺสุวรณฺโณ) และพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์"และ "พระสมเด็จนางพญา ส.ก."

ในการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกต้นสักไว้บริเวณด้านหน้าอุโบสถ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ส.ก." จารึกไว้หน้าปันอุโบสถด้วย


พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน
อุโบสถวัดถ้ำสิงโตทองทรงปิดทองและประกอบพิธีตัดลูกนิมิต
อุโบสถวัดถ้ำสิงห์โตทอง

ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ บริเวณวัดถ้ำสิงห์โตทอง
ทรงปลูกต้นสักไว้บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดถ้ำสิงห์โตทอง
***********************************
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.(2553).พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี.กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์. (ดูภาพหนังสือ)

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนั้นคุณพ่อ-กับคุณแม่ของครูกาญจน์ได้อยู่ในงานนั้นด้วย แต่ครูกาญเรียน ปี 1 อยู่ที่อยุธยา กลับมาไม่ได้ เสียดายมาก หลานชายได้กราบพระบาทเลยค่ะ