วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553

กะเหรี่ยงโพล่ง

กะเหรี่ยงโพล่ง บ้านทุ่งแฝก ต.สวนผึ้ง อ.จอมบึง (อ.สวนผึ้ง ในปัจจุบัน) จ.ราชบุรี ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2499 ในภาพจะเห็นการแต่งตัวของชาวกะเหรี่ยงทั้งชายหญิง คนแก่และเด็กในอดีตได้ครบถ้วน ผู้ชายสวมเสื้อดำแบบชายชาวโซ่ง แต่ยังคงโพกผ้าแบบทวาย และไว้ผมแบบงวงช้าง นุ่งผ้าโจงกระเบนตามแบบหลวงคีรีมาตย์ผู้นำชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายด่าน ในสมัย ร.5 ส่วนผู้หญิงใส่เสื้อนุ่งซิ่นแบบดั้งเดิม ส่วนสาวๆ จะมีผ้าแถบห่มทับเฉียง สวมเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 82).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ที่ถูกต้องนั้น ต้องเขียนว่า กะเหรี่ยง โพล่ง ครับ ไม่ใช่ โพล่วง
วุฒิ บุญเลิศ กะเหรี่ยงโพล่ง สวนผึ้ง ราชบุรี ตัวจริง/เสียงจริงครับ

สุชาต จันทรวงศ์ กล่าวว่า...

ขอบคุณ ครับแก้ไขให้แล้ว ในต้นฉบับหนังสือที่อ้างถึงเขาคงพิมพ์ผิด ครับ ขออภัยไว้ด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบพระคุณครับ
ต้นฉบับ หนังสือ ที่อ้างถึง เขาไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกครับ คือว่ามันผิดตั้งแต่มาตั้งแต่ผู้เขียน/นำเสนอบทความ ครับ
อีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่อง ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง ที่ผมเห็นว่า มีความไม่เข้าใจ ของผู้เรียกชื่อประเพณีนี้ครับ คือว่ามันไม่ใช่ประเพณี" เหยียบหลัง "
อาการหรืออากับกิริยาที่ถูกเรียกว่า "เหยียบหลัง" นั้นเกิดจากการเรียกของ" คนนอกกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง" สำหรับผมนะครับผมอยากจะเรียกว่า
"ประเพณี สรงน้ำพระ วัดแจ้งเจริญ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง " ครับ

วุฒิ บุญเลิศ กะเหรี่ยง โพล่ง สวนผึ้ง