วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพชาวกะเหรี่ยงวัดบ้านบ่อ

คณะข้าราชการศึกษาธิการ จ.ราชบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ถ่ายภาพร่วมกับครูโรงเรียนวัดบ้านบ่อและสาวชาวกะหรี่ยง ที่หน้าเสาเจดีย์พุทธแบบกะเหรี่ยงภายในวัดบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง ในคราวไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในราวปี พ.ศ.2511 คนที่ 2 จากซ้ายไปขวา คือนายแพทย์สมนึก วิทิศวรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีในขณะนั้น เป็นบุคคลที่ชาวกะเหรี่ยงให้ความเคาระนับถือและเรียกว่า "คุณพ่อ" เนื่องจากเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตชาวกะเหรี่ยงที่ป่วยเป็นไข้มาเลเรียไว้เป็นจำนวนมาก หากคนไหนมีอาการหนักก็จะอุปการะส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเสมอ
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 80).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าจะกล่าวถึงความสัมพัธุ์ของ คุณ หมอ สมนึก วิทิศวรการ อดีตผอ.รพ ราชบุรี กับคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรีแล้ว คงไม่มีการจดบันทึกเป็นเอกสาร แต่ภาพที่นำเสนอมานั้นอย่างน้อยก็ ฉายภาพให้เห็นถึง ความเอาใจใส่ ต่อคนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาร ที่คุณหมอ สมนึก ฯท่านได้แสดงออกมา
ผมยังจำเหตุการณ์ที่คนกะเหรี่ยงสวนผึ้ง นั่งรถบรรทุกแร่จากสวนผึ้งมาเคารพศพคุณหมอ ที่บ้านพักในรพ.ราชบุรี ที่มี คุณ หมอ โสภี วิทิศวรการภรรยาท่าน ให้การต้อนรับการมาเคารพศพคุณหมอสมนึกในครั้งนั้น
กล่าวได้ว่า คุณ หมอ สมนึก วิทิศวรการ เป็นดังเช่นพ่อพระคนคนทุกข์ยาก รวมทั้งคนกะเหรี่ยงสวนผึ้งด้วย
คนมีอาชีพถึบสามล้อรับจ้าง ที่อยู่หน้ารพ รบ เวลานั้น ให้ความเคารพนับถือคุณหมอมากครับ
วุฒิ กะเหรี่ยงสวนผึ้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เก็บตก ผลงานและ เรื่องราว ของ คุณหมอ สมนึก วิทิศวรการ อดีตผอ.รพ.ราชบุรี

ย้อนเวลากลับไป ราวๆ ปี พ.ศ.2511-12 ช่วงเวลาที่กล่าวถึงนั้น บ้านเมืองของเรา มีความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์การเมือง พรรคคอมมิวนิสต์เริ่มเคลื่อนไหวทางตะวันตก คือ ต.ยางหักอ.ปากท่อ, ต.สวนผึ้ง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สมเด็จย่าได้เสด็จพื้นที่เพื่อเยี่ยมราษฏร์ และให้กำลังใจ.จนท.การเสด็จมาเยี่ยมของสมเด็จย่า จะมีทีมแพทย์พยาบาล จาก รพ.ราชบุรี มาด้วยเพื่อดูแลรักษาคนเจ็บป่วย

นายแพทย์ สมนึก วิทวรการ ก็นำทีมหมอพยาบาล มาด้วยทุกครั้งไป คุณหมอจึงเป็นที่รักของคน ราชบุรี โดยเฉพาะคนทุกข์ยากที่อยู่ในถิ่นกันดาร

ต่อมาทางราชการได้สร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่หมู่บ้าน วังน้ำเขียว ต.สวนผึ้ง และได้ตั้งชื่อโรงเรียนหลังนี้ว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมนึก วิทิศวรการ สะท้อนภาพให้เห็นว่า คุณหมอ สมนึก วิทิศวรการ นอกจากเอาใจใส่เรื่องสุขภาพอนามัยแล้ว ท่านยังให้ความสำคัญกับการศึกษาอีกด้วย

ครับก็เป็น เก็บตก เล็กๆน้อย ที่อยากจะฟื้นความทรงจำ ที่ดีๆกับคนดีๆคนหนึ่ง ถึงท่านจะจากไป สิ่งดีๆที่ท่านได้ทำไปไม่ไม่สูญหายหรอกครับ

ผู้คนอาจจะหลงลืมบางเรื่องราวบางเรื่อง แต่เรื่องดีๆงามๆ คงไม่มีใครลบเลือนได้
อย่างน้อยการแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ ก็อยากให้กำลังใจกับ "ข้าราชการ" ข้าของพระราชา ได้มีกำลังใจ ทำดีถวายในหลวงครับ
วุฒิ บุญเลิศ