วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

จอมพลถนอมฯ เที่ยวสวนองุ่น ดำเนินสะดวก

นายอวยชัย แซ่ลิ้ม ในฐานะสื่อมวลชนท้องถิ่นและชาวสวนดำเนินสะดวก ถ่ายรูปร่วมกับจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในคราวที่มาเยี่ยมชมสวนองุ่นแห่งหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวก ภาพนี้ถ่ายไว้ราวปี พ.ศ.2500 กว่าๆ ก่อนปี พ.ศ.2510
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 29).
-เจ้าของภาพ : อวยชัย แซ่ลิ้ม ห้องภาพนิวเทคนิค

ไม่มีความคิดเห็น: