วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ท่าเรือเทศบาลเมืองราชบุรี ถนนวรเดช

นายสุรินทร์ วิรุฬห์วชิระ กับรถเข็นขายน้ำ
นายสุรินทร์เป็นพ่อค้าขายน้ำเก๊กฮวย ใบบัวบก จับเลี้ยง ลำไย ขายประจำอยู่ที่ด้านหน้าท่าเรือเทศบาลเมืองราชบุรี ขายตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวัน ซึ่งคนตลาดและผู้คนที่รู้จักหรือลูกค้าทั่วไปจะรู้จักกับนายสุรินทร์ในนาม " ตาปลิวเลี้ยงจุ๋ย" คำว่า เลี้ยงจุ๋ย เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าเก๊กฮวย นั่นเอง ด้วยน้ำเก๊กฮวยของนายสุรินทร์นั้นเป็นที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความหอมและอร่อย ภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อราว 60 ปีที่แล้ว ปัจจุบันนายสุรินทร์เสียชีวิตแล้ว

ในเวลาบ่ายถึงเย็น นายสุรินทร์จะเข็นรถน้ำไปขายที่บริเวณหัวมุมของโรงแรมกวงฮั้ว หัวถนนศรีมหาเกษตร ฝั่งถนนอัมรินทร์ และในภาพนายสุรินทร์กำลังมองยืนคนงานของเทศบาลกำลังขุดพื้นถนนและทางเดินเท้าเพื่อวางท่อประปาและท่อระบายน้ำใหม่ภายในตลาดเมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว


ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 107).
-เจ้าของภาพ : นางกิมลั้ง วิรุฬห์วชิระ

ไม่มีความคิดเห็น: