วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

รถสองแถวบ้านโป่ง

สุภาพบุรุษไม่ทราบชื่อแอ๊คท่า ถ่ายภาพคู่กับรถสองแถวของตลาดบ้านโป่ง เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 102).
-เจ้าของภาพ : รศ.ปิญาภรณ์ ชุตังกร

ไม่มีความคิดเห็น: