วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพการสงเคราะห์ของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

ภาพการสงเคราะห์เก็บศพผู้ยากไร้ ทางมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จะให้ความช่วยเหลือโดยนำไปฝังไว้ที่สุสานของมูลนิธิที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดศรีเมืองในปัจจุบัน


ภาพสุสานจีนของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี บริเวณฝั่งตรงข้ามกับตลาดศรีเมืองปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่


คณะกรรมการมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถ่ายภาพร่วมกันที่ด้านหน้าอาคารที่ทำการมูลนิธิ

ประธานมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือแก่สาธารณะกุศล

ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 71-75).
-เจ้าของภาพ : มูลนิธิประชานุกูล

ไม่มีความคิดเห็น: