วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

ซอกระบอก

ลุงทองเหลืองและซอกระบอก ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2510 ลุง(พุ่ง)ทองเหลือง ชาวไทยกระเหรี่ยงบ้านบึง ต.สวนผึ้ง อ.จอมบึง (กิ่ง อ.บ้านค่า) จ.ราชบุรี เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคิดประดิษฐ์เครื่องดนตรี ทำจากกระบอกไม้ไผ่มีคัยชักแบบซอทั่วไป เรียกกันว่า ซอกระบอก ชาวไทยกะเหรี่ยงในอดีตจะรู้จักประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันเครื่องดนตรีเหล่านั้นมีการดัดแปลงใช้วัสดุอื่นๆ เข้ามาแทนที่ ซอกระบอกของลุงทองเหลืองจึงยังคงหาดูได้แต่ในพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเท่านั้น
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 82).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: