วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

เปิดป้ายหมู่บ้านชัฎป่าหวาย

จอมพลถนอม กิตติขจร เปิดป้ายหมู่บ้านชัฎป่าหวายพัฒนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513
เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลบ่าล้นฝั่งลำน้ำชี ทำให้บ้านเรือนราษฎรและพืชผลถูกกระแสน้ำพัดทำลายเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ซึ่งมีชาวไทยกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 20 กรป.กลาง ได้รีบเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้เรือบรรทุกผู้คนอพยพไปอยู่ที่ดอน และขนอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรคแจกจ่ายอย่างทั่วถึง ภายหลังต่อมาทางการจึงได้อพยพผู้คนไปสร้างหมู่บ้านเกิดใหม่ โดยจัดสรรที่ดินกับบ้าน 1 หลังให้แต่ละครอบครัว และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า "หมู่บ้านชัฎป่าหวายพัฒนา"

ที่มา :
-ข้อมูล : พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 79).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

...ย้อนรอยวันเปิดป้าย หมู่บ้าน ชัฎป่าหวายพัฒนา...

เบื้องหลังความเป็นมา..
เหตุการณ์ปีน้ำท่วมหลาก พ.ศ. 2512 ครั้งนั้นพวกเรานักเรียน วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่อาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ริมสนามฟุตบอล ในบริเวณวิทยาลัย พวกเราไม่เป็นอันเรียนเพราะ เฮลิปคอบเตอร์บินขึ้นลงวันละหลายสิบเที่ยว เพื่อนำสิ่งของไปแจกจ่ายผู้ถูกน้ำท่วมในตำบล ด่านทับตะโก ตำบลแก้มอ้อน อ.จอมบึง
*****************************
...วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง กับการฟื้นฟูชุมชนภายหลังน้ำท่วม...

ในปีรุ่งขึ้น ท่านอาจาย์ อรุณ ปรีดีดิลก อาจารย์ใหญ่ และคณะอาจารย์ สายช่าง เช่น อ.มิตร ทองชะอุ่ม อ.แสวง อ.เรียบ และ อ.ฯลฯ หลายท่าน ได้นำนักเรียนรุ่นพี่ชั้นปี 2 - 4 ไปสร้างบ้านร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 20 นำโดย นาวาโท สันต์ อัจฉิมาทร ลักษณะบ้านเป็นเรือนสูง หลังคาสังกะสี ปัจจุบันคือนับแต่บริเวณ รพ สวนผึ้ง สองฝากฝั่งของถนน สาย ราชบุรี - สวนผึ้ง

...วันเปิดป้ายหมู่บ้านชัฎป่าหวายพัฒนา...
ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้างบน วันที่จอมพล ถนอมฯ มาเปิดป้าย บุคคลในภาพ ที่เป็นหยิงกะเหรี่ยงในภาพนั้นคือ อาของผม ชื่อ โสภา เนเต็ก เป็นแม่ของเจ้าของครัวกะเหรี่ยง ปัจจุบันเสียชีวิต ในภาพนั้นจะมี อีกท่านหนึ่งคือ คุณพ่อของผมเองครับ คือกำนัน ระเอิน บุญเลิศ กำนัน ต.สวนผึ้ง ผมยังมีภาพนี้แต่คนละอิริยาบท 1 ภาพครับ
จำได้ว่า ท่านอาจาย์ ธนาพร หลักคงคา อฝ่าย.ดนตรี ได้พาพวกเรานักเรียน วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง คือ พี่ๆ เพื่อน ที่เป็นนักดุริยางค์ ไปเล่นเพลง มหาฤกษ์มหาชัย เปิดป้ายในครั้งนี้ด้วยครับ เพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเวลา เครื่อง ฮ.ลงจอด ฝุ่นคละคลุ้งเต็มไปหมด
.หมายเหตุ.
ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งคือว่า จากข้อความบรรยายภาพที่นำเสนอ ที่ว่า...ตำบลด่านทับตะโก อำเภอ จอมบึง มี คนกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากนั้น ข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องครับ ไม่มีชุมชนหมู่บ้านคนกะเหรี่ยงใน ต.ด่านทับตะโก ครับ ( ฟันธง )

ครับ ก้อ..เล่าเรื่องขยายความภาพนี้ ว่ามีเรื่องราวมาอ่างไร โดยเฉพาะ วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง "อยู่กับท้องถิ่น" มานานแล้วครับ
วุฒิ บุญเลิศ

สุชาต จันทรวงศ์ กล่าวว่า...

ขอขอบคุณคุณวุฒิ บุญเลิศ ครับ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม