วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายพระจำเนียรอักษร

ภาพถ่ายพระจำเนียรอักษร อัดบนกระดาษอัดรูปที่ทำเป็นโปสการ์ด ที่มุมขวาด้านล่างของภาพมีลายมือเขียนชื่อ พระจำเนียรอักษร ไว้อย่างชัดเจน ส่วนด้านหลังมีลายมือเขียนไว้เช่นกัน ระบุวัน เดือน ปี และสถานที่ถ่ายภาพไว้แน่นอน คือ ถ่ายเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2467 ที่หน้าที่ทำการ ณ ค่ายหลวงบ้านโป่ง ซึ่งตรงกับช่วงรัชกาลที่ 6 และในสมัยของพระองค์นั้น ได้โปรดเกล้าให้มีการจัดตั้งกองทหารเสือป่าขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2454 หลังจากที่ทรงครองราชย์ได้เพียง 5 เดือน ด้วยทรงมีพระประสงค์ที่ต้องการให้เจ้านาย ข้าราชการ พ่อค้าและสามัญชนทั่วไป มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมอย่างทหาร เพื่อการเตรียมความพร้อมไว้ สำหรับการป้องกันรักษาดินแดนไทยในโอกาสที่จำเป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้เสด็จจังหวัดราชบุรีเกือบทุกปี เพื่อทำการซ้อมรบเสือป่าในท้องที่บ้านโป่ง เจ็ดเสมียนและโพธาราม และพระจำเนียรอักษร ในภาพนี้ คงเป็นข้าราชการในพระองค์ที่ติดตามมาในการซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวงบ้านไร่ ปี พ.ศ.2467 นั้นเอง
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 106).
-เจ้าของภาพ : สาธิต เกียรติสุพิมล

ไม่มีความคิดเห็น: