วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

สะพานจุฬาลงกรณ์

สะพานจุฬาลงกรณ์

ภาพนายโจวหยิม แซ่ตั้ง บิดา รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร ถ่ายรูปคู่สะพานจุฬาลงกรณ์ สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองราชบุรี นายโจวหยิม เกิดเมื่อปี พ.ศ.2449 อพยพจากเมืองแต้จิ๋ว มณฑลกว่างตง ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ.2469 ภาพนี้น่าจะถ่ายตั้งแต่ครั้งที่เข้ามาประเทศไทยที่เมืองราชบุรีในระยะแรกๆ และก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่งกายแบบหนุ่มๆ ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมแต่งกันในขณะนั้น สวมกางเกงแพรใส่เสื้อเชิร์ตแขนสั้น ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกงและคาดเข็มขัดทับโชว์ ให้เห็นเข็มขัด
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 47,92).
-เจ้าของภาพ (บน) : ไม่ทราบ
-เจ้าของภาพ (ล่าง) : รศ.ปิญากรณ์ ชุตังกร

ไม่มีความคิดเห็น: