วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพไฟไหม้ราชบุรี พ.ศ.2503

เหตุการไฟไหม้เมืองราชบุรี ในปี พ.ศ.2503 เกิดขึ้นบริเวณถนนราษฎรยินดี (เช่นเดียวกับในปี พ.ศ.2499) เกิดขึ้นกลางคืนเวลาประมาณ 01.30 น. ต้นเพลิงคือโรงงานทำธูป บริเวณที่ตั้งของร้านวิทยาอิเลคโทรนิคส์ในปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากความประมาท
ภายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ ทางการจึงสร้างสะพานธนะรัชต์ สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองคู่ขนานกับสะพานรถไฟหรือสะพานจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ รถดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ได้ลำบาก เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มาตรวจเยี่ยมหลังเกิดเหตุแล้ว จึงได้สั่งให้สร้างสะพานธนะรัชต์ขึ้น

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ในภาพ นายวิชัย มณีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กำลังรายงานเหตุการณ์ให้ทราบ


มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ได้จัดตั้งกองบรรเทาทุกข์ที่บริเวณหน้าสุขศาลาเทศบาลเมืองราชบุรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านทองเกษตร ห้างแว่นตานาฬิการศรีนคร ฝั่งตรงข้ามกับภัตตาคารรื่นรสในปัจจุบัน เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีผู้ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเหตุเพลิงไหม้ ในครั้งนี้
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี แก่ผู้ประสบอัคคีภัย และได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะกรรมการของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี

ถ่ายจากบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า เจ้าหน้าที่ของทางราชการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี รวมทั้งชาวบ้าน กำลังช่วยกันชั่งตวงข้าวสารแบ่งใส่ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

ชาวบ้านผู้ประสบอัคคีภัย กำลังเข้าแถวเพื่อรอรับแจกข้าวสารจากมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเดิม


มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ได้ไปตั้งกองหุงข้าวภายในวัดช่องลมเพื่อนำไปเลี้ยงผู้ที่ประสบอัคคีภัย ในครั้งนั้นมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ตั้งกองบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายจันทร์ สมบูรณ์กูล (ใส่แว่นตาดำ) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ภายในกองบรรเทาทุกข์

คณะกรรมการมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ที่ไปร่วมกันตั้งโต๊ะรับบริจาคภายในกองบรรเทาทุกข์


นายสงัด รักษ์เจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี และ พ.ต.อ.พร้อม สุขมาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี มาร่วมจัดทำในส่วนของข้อมูลทะเบียนราษฎรแก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัย ที่กองอำนวยการมูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี
ที่มา :
ข้อมูล : พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 51-66).
เจ้าของภาพ : มูลนิธิประชานุกูล ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: