วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

น้ำท่วมห้วยท่าช้าง ด่านทับตะโก

น้ำท่วมห้วยท่าช้าง ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2512 ในปีนั้นได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรและไร่นาที่ทำกินในบริเวณหมู่บ้านด่านทับตะโก ทุ่งกระถิน หนองสีนวล ทุ่งแหลมฯ
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 81).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: