วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

รถเมล์จอมบึง

รถเมล์สายจอมบึง-ราชบุรี หัวรถเมล์ดัดแปลงมาจากรถจิ๊ปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนตัวถังต่อตัวถังเป็นโครงไม้และหลังคาบรรทุกของได้ คิวรถเดิมอยู่หน้าโรงเรียนบ้านจอมบึง ระยะทางสามสิบกิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งขนส่งผู้โดยสาร บรรทุกถ่านไม้ หน่อไม้ดอง เมล็ดละหุ่ง ฯลฯ บนถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อกว่าสองชั่วโมง
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 85).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: