วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนจอมบึง พ.ศ.2505

ถ่ายจากด้านหลังโรงเรียนจอมบึง เมื่อปี พ.ศ.2505 ชายทุ่งหลังโรงเรียนจอมบึง (ปัจจุบันเป็นโรงอาหารโรงเรียน) มองเห็นท้องบึงและเขาทะลุได้ชัดเจน ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะเจิ่งนองไปทั่วท้องทุ่ง กลายเป็นทะเลสาบขนาดย่อม แต่ปัจจุบันท้องบึงมีสภาพแห้งแล้งน้ำไม่หลากเข้าทุ่งอีกแล้ว
ที่มา :
-พูลศรี จีบแก้ว.(2552). ภาพเก่าเล่าอดีต. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 82).
-เจ้าของภาพ : อ.สุรินทร์ เหลือละมัย

ไม่มีความคิดเห็น: